Top

FAQ + tips

Accu laden met stroom uit zonnepaneel


PVshop levert zonnepaneel sets voor het opladen van een accu met gratis energie uit zonlicht.

1. Wat is zonnestroom en wat kun je ermee?

Zonnestroom is elektriciteit uit zonlicht. Zonnestroom wordt ook wel 'PV' genoemd, de afkorting van het Engelse 'PhotoVoltaic'. Want zo heet het principe waarop zonnecellen werken: fotovoltaïsche omzetting van licht in elektriciteit. Met een zonnecel wordt licht ('phos') in elektriciteit ('volta') omgezet. Gekoppelde zonnecellen vormen samen een zonnepaneel, dat gelijkspanning levert.

2. Wat is een autonoom PV-systeem?

Een autonoom systeem staat op zichzelf, dat wil zeggen dat het onafhankelijk van het lichtnet werkt. De energie van de zonnepanelen wordt in een accu van (meestal) 12 of 24 Volt opgeslagen. Overdag verzamelt u zonnestroom, die u 's avonds gebruikt voor bijvoorbeeld verlichting of televisie kijken.

3. Is er verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren?

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen die licht omzetten in elektriciteit. Een zonnecollector -meestal zonneboiler genoemd- zet zonlicht om in warmte.

4. Is zonne-energie ook in Nederland te gebruiken?

Ja, Nederland krijgt per jaar een flinke hoeveelheid zonne-energie: 500 keer zoveel als ons totale elektriciteitsverbruik en 50 keer zoveel als ons totale energieverbruik. Omgerekend per vierkante meter is dat 1.000 kWh per jaar. Het probleem is eigenlijk dat de zon 's nachts niet schijnt en dat er een behoorlijk verschil is tussen zomer en winter... Op een junidag krijgen we per dag gemiddeld tien keer zoveel zon als in december, en op een dag in augustus nog maar twee keer zoveel als op een dag in maart.

5. Hoe ziet een zonnestroom systeem er uit?

Het hart van een zonnestroom systeem is het zonnepaneel met daarin de zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Zo'n paneel kan verschillende afmetingen hebben. Het eenvoudigste autonome (op zichzelf staande) systeem bestaat uit een zonnepaneel, een draagconstructie (bijvoorbeeld een paal met daarop het paneel) en de bekabeling. Zo'n systeem levert direct gelijkstroom aan bijvoorbeeld een vijverpomp, die dan dus alleen werkt als de zon schijnt. Daarom is er meestal een accu om de energie tijdelijk in op te slaan. De bijbehorende regelaar zorgt voor het automatisch opladen en voorkomt dat de stroom 's nachts uit de accu terugvloeit naar het zonnepaneel.

6. Welke soorten zonnecellen zijn er?

De meeste zonnecellen zijn gemaakt van silicium. Er zijn drie soorten silicium zonnecellen: monokristallijn, multikristallijn en amorf silicium. 'Monokristallijn' heeft betrekking op de structuur van het silicium: de hele cel bestaat uit één siliciumkristal. Bij 'multikristallijn' vormen meerdere kristallen samen een zonnecel en bij 'amorf' ontbreekt de kristalstructuur. Monokristallijn silicium zonnecellen zijn gemaakt van siliciumplakken die uit één groot 'monokristal' zijn gezaagd, waarin de siliciumatomen netjes gerangschikt zijn. Het rendement van monokristallijn silicium zonnecellen is in de praktijk 14 tot 20 %. Multikristallijn silicium wordt gegoten en is eenvoudiger en goedkoper te maken dan monokristallijn silicium. Tijdens het stollen ontstaan de verschillende kristalgebieden die het materiaal zijn karakteristieke uiterlijk geven. Het rendement van multikristallijne cellen ligt iets lager, in het algemeen tussen 13 en 15 %. Amorf silicium zonnecellen worden gemaakt met een opdamp techniek, waardoor massaproductie relatief goedkoop is. Het rendement is echter (nog) niet zo hoog, ca. 6 tot 9 %. Er zijn nog diverse andere typen zonnecellen, waarvan de meeste nog in ontwikkeling.

7. Waar blijft de opgewekte zonnestroom?

Bij een netgekoppeld zonnestroom systeem wordt de stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Een autonoom PV systeem is niet gekoppeld aan het lichtnet, doch levert de zonnestroom via een accu direct aan een apparaat. Dankzij de accu kan de zonnestroom worden bewaard, totdat er behoefte aan is. PVshop levert alleen autonome laadsystemen. Deze sets zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met een -reeds aanwezige- accu.

8. Hoeveel energie levert een zonnestroom systeem?

De in Nederland gangbare zonnepanelen met cellen van multikristallijn silicium hebben een vermogen van 100 wattpiek per vierkante meter. Per jaar leveren ze ongeveer 100 kWh per vierkante meter. In een zonnestroom systeem gaat een deel van die energie verloren (kabelverliezen, verliezen in accu's of omvormers, etc.). Een autonoom (op zichzelf staand) systeem met accu's levert per saldo ongeveer 40 kWh per vierkante meter en een netgekoppeld systeem ongeveer 80 kWh per vierkante meter per jaar.

9. Kan ik zonnepanelen overal plaatsen?

Dit is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte en de bevestigingsmogelijkheden. Overigens zijn er andere mogelijkheden dan montage op een dak. Belangrijker dan de bevestigingsmethode is dat de zonnepanelen op de zon gericht zijn, en er geen schaduw op valt.

10. Moeten de panelen op het zuiden gericht zijn?

Dat hoeft niet beslist precies op het zuiden, maar de windrichting en de hoek waaronder de panelen staan, maken wel degelijk verschil. De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de mate waarin het op de zon is gericht. De opbrengst is het hoogst wanneer het paneel een hellingshoek heeft van 36° en gericht is op het zuiden. In het algemeen geldt dat de opbrengst van een paneel goed is als het tussen zuidwest en zuidoost staat onder een hoek tussen 20 en 50 graden.

11. Hoe zit het met levensduur en onderhoud?

Een indicatie voor de verwachte levensduur van een zonnestroom systeem is de garantie die fabrikanten van zonnepanelen opgeven. De technische levensduur bedraagt in het algemeen ten minste 25 jaar. Zonnepanelen vereisen geen speciaal onderhoud. Als het zonnepaneel onder een hoek wordt bevestigd is het (door regenval) zelfreinigend. Verder volstaat een periodieke controle op de goede werking van de gehele installatie. Eigenlijk is de accu het enige onderdeel dat een beperkte levensduur heeft.

12. Is een zonnestroom systeem veilig?

Een zonnestroom systeem, dat op de juiste manier is geïnstalleerd, is veilig. De spanning van 12 of 24 Volt kunt u gewoon aanraken. Zonnepanelen zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden. Dus ook tegen storm, hagel, sneeuw en zware vorst. De kans op blikseminslag is niet groter als er zonnepanelen op het dak liggen.

13. Wat betekent V, A, Wp en Ah?

Ten eerste de spanning van de installatie: Meestal is dat 12 of 24 V (Volt). Dit is tevens de werkspanning (het voltage) van de te gebruiken accu. De capaciteit van de accu (het opslagvermogen) wordt aangegeven in Ah (Ampère uren). Voorbeeld: een volle accu van 50 Ah kan gedurende 5 uren een stroom van 10 A (Ampère) leveren. De capaciteit van zonnepanelen is vermeld in Wp, oftewel Watt-piek. Dit komt overeen met het opgewekte vermogen tijdens volle zonneschijn.

14. Hoe wordt de Wp bepaald?

De Watt-piek (Wp) is de meeteenheid voor het maximale vermogen van een zonnepaneel. Hiervoor bestaan gestandaardiseerde testomstandigheden (STC, Standard Test Conditions): -sterkte van de invallende zonnestralen: vermogen 1000 Watt per m² -de richting van de invallende zonnestralen: loodrecht -zonnespectrum en atmosfeer: genormaliseerd voor AM = 1,5. -de temperatuur van de zonnecel: 25°C. Watt-piek is dus een specifieke eigenschap van het zonnepaneel, onafhankelijk van de geografische locatie. Met Wp kan men de prestatie of efficiëntie van een zonnecel aanduiden. Een voorbeeld: bij een instraling van 1000 Watt per m² en een rendement van 15% geeft een zonnepaneel van 1 m² een vermogen van 150 Watt-piek.

15. Welk systeem heb ik nodig?

Dat is sterk afhankelijk van het verbruik van de installatie. Dus van wat u aansluit op de accu, hoeveel stroom (Ampère) deze apparaten verbruiken en de tijd dat de afzonderlijke apparaten zijn ingeschakeld. Bij elke zonnepaneel set is een indicatie vermeld van de maximale accucapaciteit (in Ah) die u er mee kunt opladen.

PVshop beperkt zich tot zonne-systemen voor het opladen van een accu. Hoe snel de accu weer leeg is staat daar los van. Het gebruik van energiezuinige apparatuur (zoals LED verlichting) is altijd aan te raden.